Andragogija

Kako je nastala? Jednom davno ljudi su naučili sve što su mogli naučiti samostalno, ali svejedno nisu bili sretni i uspješni. Nešto im je nedostajalo. Jedan je čovjek gledao njihove muke izdaleka i sažalio se. Smatrao je da su ti ljudi sposobni nositi se s velikim...

Andragogija

Kategorije tema

https://elevate.hr/andragogija/

Preuzmi E-book koja u sebi sadrži 5 metoda samocoachinga

Samocoaching, vještina koju svatko može razviti i koja vam može pomoći s nošenjem i žvakanjem svakodnevice. Darujem vam 5 od 20 metoda koje sam osmislila.

E-book smo vam poslali na vašu email adresu.