Osnovne trenerske kompetencije

by | Blog, Trening

„Ne laj ako ne znaš gristi“ – engleska poslovica

Dolje navedene kompetencije nastale su kao proizvod mojega desetogodišnjega iskustva u trenerskomu radu kao trenera i kao supervizora trenera. Isto tako, bile su podložene povratnoj obavijesti određenomu broju aktivnih trenera koji su dali svoj iskustveni doprinos.

 

1. Razumije kako ljudi uče
• Poznaje andragoška načela, načela iskustvenoga učenja i didaktička načela
• Zna kako podići svjesnost i razviti kompetencije
• Razumije važnost korištenja tijela, jezika i raspoloženja u procesu učenja
• Zna kako potaknuti i podržati učenje
• Voli s vremenom postati nepotreban

2. Poznaje svoju ciljnu skupinu

• Vlada Metodom distinkcije*
• Pristupa drugačije skupini i pojedincu
• Uspješno stvara odnos
• Uspijeva vidjeti odjednom širu sliku i pojedinosti

 

3. Zna osmisliti trening
• Uspješno istražuje potrebe skupine i pojedinca, određuje ishode i osmišljava prikladne aktivnosti
• Primjenjuje najpovoljniji omjer teorije i prakse
• Poznaje razne uloge u edukacijskomu procesu i primjenjuje ih po potrebi
• Ima strategiju koju stalno prilagođuje trenutnoj situaciji
• Ulaže u dobru pripremu

 

4. Zna izvesti trening
• Posjeduje komunikacijske, izlagačke i pregovaračke/prodajne vještine
• Vlada Osnovnim i Naprednim trenerskim vještinama*
• Zna postaviti pravi kontekst za učenje
• Uspijeva žonglirati pojedinca, skupinu i kratkoročne/dugoročne ciljeve treninga
• Svjestan je potrebnih aktivnosti prije i poslije treninga
• Koristi raznovrsne izvore i pristupe
• Zna dati i primiti povratnu obavijest

 

5. Sposoban je raditi s neočekivanim
• Uspješno prepoznaje otpor i uspješno se nosi s njim
• Vlada skupnim raspravama i postavljanjem nezgodnih pitanja
• Zna kako motivirati sebe i druge
• Zna prilagoditi sebe i koncept treninga promjenama u zadnji čas
• Upravlja vremenom

 

6. Posjeduje kvalitete
• Izvornost
• Asertivnost i pozitivnost
• Poštovanje
• Razigranost i kreativnost
• Ranjivost i brižnost
• Zahvalnost
• Dosljednost i korektnost
• Etičnost

 

7. Posvećen je osobnomu razvoju
• Neprestano radi na razvoju vlastitih znanja, vještina i stavova
• Svjestan je vlastitoga sustava vrijednosti i uvjerenja te načina na koji oni utječu na njegov rad
• Poznaje svoje granice
• Traži kolege za povratnu obavijest
• Stalno usavršuje svoju Metodu trenera* nakon novih uvida

 

8. Promiče trenerstvo u društvu
• Svojim stavom, ponašanjem i radom promiče i unaprjeđuje kulturu trenerstva
• Sudjeluje na bitnim događanjima i umrežuje se s kolegama

 

*uvriježeni termini iz sadržaja Škole trenera®

 

Tihana Dragičević
coach, supervizorica, trenerica i autorica

Kategorije tema

https://elevate.hr/andragogija/

Preuzmi E-book koja u sebi sadrži 5 metoda samocoachinga

Samocoaching, vještina koju svatko može razviti i koja vam može pomoći s nošenjem i žvakanjem svakodnevice. Darujem vam 5 od 20 metoda koje sam osmislila.

GDPR suglasnost

E-book smo vam poslali na vašu email adresu.