Sjećate se Pere i Lucije? Nastavak na prethodu pat poziciju je pozicija vlasnika. Hvala bogu na nastavku, ne želimo ostati tamo. Kroz sljedećih par trenutaka, saznat ćete kako ipak možete izmigoljiti Nadi i što vam je za to potrebno. Sigurno su vam Pero i Lucija...